BEKKENBODEMTHERAPIE of Pelvische reëducatie

Onder pelvische reëducatie verstaan we het geheel van kinesitherapeutische technieken aangewend voor de revalidatie van bekkenbodemspieren.

De bekkenbodemspieren vormen een belangrijke spiergroep onderaan het bekken. Ze vormen de bodem van het bekken en hebben 3 belangrijke functies: een steunfunctie, een sluitfunctie en een seksuele functie.

Urinaire problemen, stoelgangproblemen, seksuele dysfuncties, gynaecologische problemen en/of pijn ter hoogte van het bekken kunnen een indicatie vormen voor bekkenbodemreëducatie. Bekkenbodemreëducatie kan toegepast worden bij mannen, vrouwen en kinderen.

 

Wat zijn mogelijke indicaties voor een consultatie bij de Bekkenbodemtherapeut?

  • Ongewild urineverlies
  • Constipatie
  • Pijn bij vrijen
  • Ongewild stoelgang of wind-verlies
  • Postnatale revalidatie
  • Prenataal: bewustwording bekkenbodem en voorbereiding postnataal herstel

 

Wat kan je verwachten van een consultatie bij de Bekkenbodemtherapeut?

Eerst en vooral een erg discrete en professionele aanpak. De kinesitherapeute zal je verhaal in kaart brengen als eerste deel van haar onderzoek. Samen met jou bespreekt ze een behandelplan en start ze met gericht advies.

Meestal zal er pas de tweede consultatie een effectief inwendig fysiek onderzoek plaatsvinden van de bekkenbodem. Weet dat dit ook niet altijd nodig is én dat alles ruim met jou wordt besproken vooraleer er tot onderzoek of training wordt overgegaan.

“Eigelijk zou iedereen er baat bij hebben zijn/haar bekkenbodem beter te leren kennen, en in het bijzonder vrouwen, aangezien zij een veel groter risico lopen om eens of meerdere keren in het leven bekkenbodemgerelateerde problemen te ervaren!”

Voor een bekkenbodemconsultatie kan je in onze praktijk terecht bij Evelien Van Peer