EVELIEN VAN PEER

 • Bachelor Ergotherapie (Hogeschool Hasselt, 2009)
 • Master Kinesitherapie (KU Leuven, 2014)
 
Ervaring
 • Kineteam (Tongerlo, 2014 – Heden)
 • Kinos (Westerlo, 2017-2018)
 • Heilig Hart Ziekenhuis (Leuven, 2019-2021)
 • KINEHUIS (Itegem, 2021-Heden)
Opleiding
 • McKenzie – Lumbale wervelkolom (KU Leuven 2015)
 • Mulligan concept & Mulligan taping concept (Brasschaat 2015)
 • Bijzondere bekwaamheid: Pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie (Interuniversitaire opleiding 2017)
 • Dry Needling basismodule (Gent 2018)
 • Driedaagse clinical workshop: bekkengordelpijn (Leuven 2018)
 • International Congress BICAP: Pelvic Health (Antwerpen 2018))
 • Orthomoleculaire therapie: Voeding & preventie (Gent 2019)
 • Orthomoleculaire therapie: Energie & systeemdenken (Gent 2020)
 • Diastasis rectus abdominis (2020)

OVER MIJ

 • Na het afronden van de basisopleiding als kinesitherapeut wist ik al snel dat ik voor de specialisatie pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie zou kiezen.
 • Reeds van jongs af was ik namelijk geboeid door heel het gebeuren rond zwangerschap, de bevalling en de band tussen ouder en kind.
 •  
 • Mijn vakgebied als bekkenbodemtherapeut beperkt zich echter niet enkel tot pre- en postnatale kinésitherapie. Het breidt zich tevens uit naar de behandeling van andere bekkenbodemgerelateerde klachten zoals incontinentieklachten, constipatie-klachten, pijnproblematiek maar ook seksuele klachten enzovoort. 
 •  
 • Vanuit mijn basisopleiding focus ik mij tijdens de behandeling voornamelijk op de combinatie van manuele technieken en oefentherapie. 

De bekkenbodem als basis, die bepalend is voor alle structuren en functioneren zowel naar boven als onder in het lichaam.

 • We benaderen elk individu in zijn totaliteit en proberen te achterhalen wat de onderliggende oorzaak kan zijn van een gestelde klacht. Daarom trachten we ook bekkenbodemgerelateerde factoren een plaatsje te geven in onze anamnese, onderzoek en behandeling. 

 • Binnen het KINEHUIS-team zal ik vanuit mijn bijzondere expertise, mijn steentje bijdragen wat betreft het onderzoeken en behandelen van deze bekkenbodemgerelateerde klachten.