FYSIOLOGISCHE SPIERKETTINGEN

Volgens L.Busquet

De methode baseert zich in eerste instantie op een globaal en volledig onderzoek dat de spanningspunten in gans het lichaam, ter hoogte van de verschillende kettingen naar voren brengt.

Vervolgens is het een manuele behandelmethode om:

  • deze spanningszones op te heffen
  • de tissulaire mobiliteit ter hoogte van de verschillende kettingen te herstellen
  • het algemeen functioneren te verbeteren
  • de statiek te verbeteren

Daar al onze lichaamsfuncties genetisch geprogrammeerd zijn, is ons doel zeer eenvoudig: 

een maximum aan parasitaire structurele spanningen, welke aan de basis van de verschillende disfuncties/misvormingen en pijnen liggen, wegnemen.


De methode kan worden toegepast vanaf de geboorte tot en met de derde leeftijd.
Deze methode kan bij vrijwel alle eerder chronische problematieken worden aangewend zoals tenniselleboog, bekkenklachten, nekklachten, scoliose, hoofdpijn, …