LOTTE KEERSMAEKERS

  • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie: Manuele Therapie (KU Leuven, 2015-2020)
  • Postgraduaat Manuele Therapie (Ugent, 2021-2022)
 
Ervaring
  • Movit (Herentals, 2021 – Heden)
  • KINEHUIS (Itegem, 2021-Heden)
Opleiding
  • ComplexCore+ — Stabilisation in Sports Training and Therapy — level 1,2,3 
(Roman Jahoda, 2019)
  • Dry Needling — Basismodule (The Hive – Academy for Health Professionals Gent, 2021)

OVER MIJ

Het menselijk lichaam en diens functioneren in een optimale fitheid en gezondheid, vormden de trigger om als kinesitherapeut te starten. De voorliefde voor het werk in de zorg en de ambitie om mijn patiënten zowel educatief als empathisch te begeleiden, zijn streefpunten in mijn beginnende carrière.

Belang van een holistisch denkkader

Ik ben voorstander van een holistisch denkkader waarin ik de patiënt als een geheel ga benaderen. Dit betekent dat ik niet enkel focus op een specifieke klacht, maar op alle factoren die hierbij een rol spelen (leef- en denkwijze).

  • Na mijn basisopleiding volgde ik alvast het postgraduaat manuele therapie en cursus dry needling. Continuïteit in bijscholing is belangrijk om evidence based te blijven werken.

  • Mijn aanpak bestaat veelal uit een manuele handelingen, oefentherapie en toegepast advies!